Pomoc finansowa przychodem przedsiębiorcy? Wsparcie w ramach programu tarczy antykryzysowej

Pożyczka z tarczy antykryzysowej przychodem przedsiębiorcy?

Korzystanie ze wsparcia w ramach programu tarczy antykryzysowej zaczęło jednak rodzić pytania czy otrzymana pomoc stanowi dla firmy przychód, od którego trzeba będzie odprowadzić podatek? Czy finansowane z państwowych pieniędzy wydatki  można rozliczyć w kosztach?

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Na mocy art. 15zzd. ustawy o COVID-19, przedsiębiorcom przyznana została jednorazowa pożyczka w kwocie 5000 zł, do wykorzystania na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jak poprawnie rozliczyć ten rodzaj wsparcia?

Pożyczka jest neutralna podatkowo i nie stanowi przychodu przedsiębiorcy. W punkcie 10 art. 15zzd. czytamy, że:

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Dopiero w momencie jej umorzenia pojawiłby się skutek w postaci przychodu, z którego przedsiębiorca musiałby się rozliczyć. Jednak na mocy ustawy o COVID-19, wartość przychodu wynikająca z umorzenia pożyczki została wyłączona z opodatkowania.

Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od momentu jej otrzymania.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jednak, czy w takiej sytuacji wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z pożyczki można rozliczyć w kosztach? Tak,  wydatki można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu i rozliczyć je na zasadach ogólnych.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS przysługiwało przedsiębiorcom za okres 3 miesięcy – od 1 marca do 31 maja 2020 i dotyczyło składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z artykułem 31 zx. Ustawy o COVID-19 przychody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS nie stanowią przychodu, w rozumieniu ustawy o podatku PIT i CIT. W związku z tym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

To dobra informacja dla przedsiębiorców, bo daje im szansę na poprawę sytuacji finansowej i redukcję kosztów.

W tym przypadku nie mogą jednak zaliczyć składek do kosztów uzyskania przychodu. Ponieważ składki nie zostały opłacone, składka zdrowotna również nie pomniejsza podatku do zapłaty.

Dofinansowanie kosztów stałych działalności gospodarczej i wynagrodzeń z PUP

Na mocy art. 15 zzc. Ustawy o COVID19 starosta mógł przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności. Warunkiem było wykazanie spadku obrotów, porównując dwa dowolne miesiące z roku 2020 z analogicznymi miesiącami roku 2019. 

W tym przypadku wsparcie stanowi przychód podatkowy wtedy, gdy wydatki z niego finansowane zostaną zaliczone do kosztów podatkowych. Jeśli z dotacji przedsiębiorca sfinansuje np. opłacenie czynszu za wynajem biura – podatkowo wyjdzie na zero, bo będzie miał zarówno przychód jak i koszt.

Jeśli nie - przedsiębiorca nie wykazuje przychodu z działalności.

Podobnie wygląda sprawa dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Otrzymane z Urzędu Pracy wsparcie jest przychodem przedsiębiorcy, ale opłacenie pensji będzie zaliczane do kosztów podatkowych. Więc również w tym przypadku dofinansowanie jest neutralne.

Świadczenie postojowe z ZUS

Świadczenie postojowe nie jest przychodem i nie stanowi pomocy publicznej. Składając wnioski o tę formę pomocy, przedsiębiorcy otrzymali ją w kwocie netto. Oznacza to, że nie muszą odprowadzić od niej podatku dochodowego.

Ponieważ wsparcie nie stanowi przychodu podatkowego, nie bierze się go pod uwagę podczas składania drugiego i trzeciego wniosku postojowego. Nie trzeba go też uwzględniać w zeznaniu podatkowym.

 

Poprzedni wpis: Dlaczego warto wybrać biuro rachunkowe InPlus

Skontaktuj się z nami

Z chęcią udzielimy wszelkich informacji

IN PLUS Katarzyna Mazur

ul. Kazimierza Wielkiego 8,
Hala Globus (LSM), 1 piętro, lok. 202

20-611 Lublin

NIP: 7122810235
REGON: 061584545

Numer konta bankowego ING:
82 1050 1953 1000 0091 3771 5885

Katarzyna Mazur - Właściciel

535 099 927,  katarzyna.mazur@inplus.lublin.pl

Księgowość:

Wioleta Wysokińska, Karolina Kawecka - tel. 535 108 185

Maja Wróbel tel. 535 099 855

Paulina Nowakowicz, tel. 515 595 143

Monika Marczak, Beata Furlepa tel. 535 099 955

Kadry i Płace:

Marta Lesiuk, tel. 515 595 143

Analizy, wsparcie Excel, oferty handlowe:

Marcin Mazur, tel. 697 200 595, marcin.mazur@inplus.lublin.pl

 

Facebook In Plus Lublin Biuro Rachunkowe


Administratorem danych osobowych jest IN PLUS Katarzyna Mazur, ul. Kazimierza Wielkiego 8 lok. 203, 20-611 Lublin. Dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.